До 31 март се удължава приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020, бюджетът се увеличава с 39 млн. лева

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански…

Министър Иван Иванов: Държавата ще бъде добър партньор на всеки земеделски производител

Държавата има дълг към Северозападния район „Държавата ще бъде добър партньор на всеки земеделски производител“. Това заяви министърът…

Заместник-министър Неков: Национална програма по пчеларство ще се прилага и в новата ОСП

Национална програма по пчеларство ще продължи да се прилага и в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Това ще стане…

Министър Иван Иванов: Нашата цел е евросредствата да достигат до малките и средни земеделски производители

Финансираме с  държавни помощи тези, които реално произвеждат, каза земеделският министър „Нашата цел е европейските средства да…

Заместник-министър Неков: Само чрез коопериране на сектор земеделие можем да постигнем заложените растеж и добавена стойност

„Основно ядро в Стратегическия план е кооперирането на сектора. Само така можем да постигнем заложените растеж и добавена стойност.…