Система за агропазарна информация

Официален уебсайт

ЦЕНИ

ПАЗАРИ

БЮЛЕТИН

НОВИНИ

Определени са ставките по извънредната финансова помощ за определени сектори

„Отдавна е време за коренна промяна в поземлените отношения и държавата да създаде траен модел, който да се справи с натрупаните проблеми“.…

Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие

До 16 септември включително земеделските производители могат да подават документи по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на…

Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие

Министърът на земеделието Явор Гечев, представители на синдикатите и национално представените работодателски организации обсъдиха…

Министър Иванов: През 2022 година сектор „Земеделие“ ще бъде подкрепен с близо 902 млн. лв.

„През 2022 г. сектор Земеделие ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания  в размер на близо  902 млн. лв. Ръководство на Министерство…

Изготвянето на ценови справки по заявка и за процедури по ЗОП:

 • Изготвяне на ценови справки за общини и фирми за участие в процедури по ЗОП.
 • Изготвяне на регулярна ценови справки по заявка, подадена от фирма за актуализиране на цени.
 • Изготвяне на справки за осреднени цени на годишна база за изминал период.
 • Изготвяне на ежемесечни ценови справки на фирми, които имат сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки на фирми без сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки за вещи лица.

Информационната дейност на САПИ включва изготвянето на ежеседмични таблици за Министерството на земеделието:

 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека
 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека

Система за агропазарна информация

Още за дейността

Ежедневно се предоставя информация на МЗм за цените на едро на зеленчуци от представително тържище „Слатина-Булгарплод”. Събират се и се предоставят цени в повечето сектори на земеделието според изискванията /номенклатура, мерни единици, качество и т.н./.

Цените са докладвани със съответната периодичност на Министерство на земеделието. Изпълняват се специфични задачи, възлагани при нужда от МЗм. САПИ изготвя и стокови анализи, извършва проучване на състоянието на пазара на земеделска земя по години, издава зърнен бюлетин на български и английски език.

Министерство на земеделието и храните | © Система за агропазарна информация - САПИ ЕООД