Система за агропазарна информация

Официален уебсайт

ЦЕНИ

ПАЗАРИ

БЮЛЕТИН

НОВИНИ

Министър Иванов: През 2022 година сектор „Земеделие“ ще бъде подкрепен с близо 902 млн. лв.

„През 2022 г. сектор Земеделие ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания  в размер на близо  902 млн. лв. Ръководство на Министерство…

Министър Иванов в Брюксел: Трябва да се гарантира достатъчно подкрепа за сектора в този труден момент

Предлагаме да се повишат индивидуалните и национални тавани по de minimis и да се продължи извънредната подкрепа „Трябва да се гарантира…

До 31 март се удължава приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020, бюджетът се увеличава с 39 млн. лева

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански…

Министър Иван Иванов: Държавата ще бъде добър партньор на всеки земеделски производител

Държавата има дълг към Северозападния район „Държавата ще бъде добър партньор на всеки земеделски производител“. Това заяви министърът…

Изготвянето на ценови справки по заявка и за процедури по ЗОП:

 • Изготвяне на ценови справки за общини и фирми за участие в процедури по ЗОП.
 • Изготвяне на регулярна ценови справки по заявка, подадена от фирма за актуализиране на цени.
 • Изготвяне на справки за осреднени цени на годишна база за изминал период.
 • Изготвяне на ежемесечни ценови справки на фирми, които имат сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки на фирми без сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки за вещи лица.

Информационната дейност на САПИ включва изготвянето на ежеседмични таблици за Министерството на земеделието:

 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека
 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека

Система за агропазарна информация

Още за дейността

Ежедневно се предоставя информация на МЗм за цените на едро на зеленчуци от представително тържище „Слатина-Булгарплод”. Събират се и се предоставят цени в повечето сектори на земеделието според изискванията /номенклатура, мерни единици, качество и т.н./.

Цените са докладвани със съответната периодичност на Министерство на земеделието. Изпълняват се специфични задачи, възлагани при нужда от МЗм. САПИ изготвя и стокови анализи, извършва проучване на състоянието на пазара на земеделска земя по години, издава зърнен бюлетин на български и английски език.

Министерство на земеделието и храните | © Система за агропазарна информация - САПИ ЕООД