Система за агропазарна информация

Официален уебсайт

ЦЕНИ

ПАЗАРИ

БЮЛЕТИН

НОВИНИ

Фермерите ще получат отстъпка от 0,41 лева от акциза за литър закупен газьол

Фермерите ще получат отстъпка от 0,41 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното…

Изготвя се нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Началото на изготвянето на нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ бе дадено с първото…

Започва прием за стартова помощ за млади земеделски производители

От днес започва прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони…

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. е изпратена на Европейската комисия за одобрение

Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия…

Изготвянето на ценови справки по заявка и за процедури по ЗОП:

 • Изготвяне на ценови справки за общини и фирми за участие в процедури по ЗОП.
 • Изготвяне на регулярна ценови справки по заявка, подадена от фирма за актуализиране на цени.
 • Изготвяне на справки за осреднени цени на годишна база за изминал период.
 • Изготвяне на ежемесечни ценови справки на фирми, които имат сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки на фирми без сключен договор със „САПИ“ ЕООД.
 • Изготвяне на ценови справки за вещи лица.

Информационната дейност на САПИ включва изготвянето на ежеседмични таблици за Министерството на земеделието:

 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека
 • Цени на дребно от големи търговски вериги
 • Цени на дребно от дребни търговски обекти
 • Цени на телешко месо
 • Цени на свинско месо
 • Цени на животни и птици за месодобив, млека

Система за агропазарна информация

Още за дейността

Ежедневно се предоставя информация на МЗм за цените на едро на зеленчуци от представително тържище „Слатина-Булгарплод”. Събират се и се предоставят цени в повечето сектори на земеделието според изискванията /номенклатура, мерни единици, качество и т.н./.

Цените са докладвани със съответната периодичност на Министерство на земеделието. Изпълняват се специфични задачи, възлагани при нужда от МЗм. САПИ изготвя и стокови анализи, извършва проучване на състоянието на пазара на земеделска земя по години, издава зърнен бюлетин на български и английски език.

3.8/5 - (17 votes)
Министерство на земеделието и храните | © Система за агропазарна информация - САПИ ЕООД