Министърът на земеделието Явор Гечев, представители на синдикатите и национално представените работодателски организации обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие. В срещата, която се проведе в късния следобед вчера, участва и заместник-министърът на аграрното ведомство Георги Събев.

„Постоянният диалог със социалните партньори и възможността проблемите да се обсъждат в дух на разбирателство са изключително важни за развитието на всеки сектор“, каза министър Гечев.

Участниците в срещата коментираха въпроси като недостига на работна ръка в земеделието, включително в дърводобива, условията на труд и проблемите с еднодневните трудови договори. Аграрният министър посочи, че екипът му има готовност да подготви законодателни промени, които да улеснят бизнеса при прилагането им.

„В комуникацията със социалните партньори трябва да насочим енергията си към целеви мерки, които да преодолеят негативните тенденции в сектора“, каза заместник-министър Георги Събев.

Земеделският министър и социалните партньори коментираха действията, които трябва да се предприемат във връзка със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Явор Гечев посочи, че работата по прилагането на НПВУ трябва да се ускори, като увери, че това ще стане в диалог със синдикатите и работодателските организации.

Представителите на бизнеса и на синдикатите поставиха въпроса за управлението на хидромелиоративните съоръжения и подпомагането на уязвимите сектори, включително  производството на плодове и зеленчуци, а министър Явор Гечев ги запозна с възможностите за стимулирането на българското производство чрез схемите за качество.

„Чрез  пазарни мерки трябва да направим сектора по-печеливш и  конкурентоспособен, като гарантираме продоволствената сигурност на държавата“, заяви министър Явор Гечев.

Източник:Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие (government.bg)