Фермерите ще получат отстъпка от 0,41 лева от акциза за литър закупен газьол

Фермерите ще получат отстъпка от 0,41 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното…

Изготвя се нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Началото на изготвянето на нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ бе дадено с първото…

Започва прием за стартова помощ за млади земеделски производители

От днес започва прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони…

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. е изпратена на Европейската комисия за одобрение

Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия…

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската…

Определени са ставките по извънредната финансова помощ за определени сектори

„Отдавна е време за коренна промяна в поземлените отношения и държавата да създаде траен модел, който да се справи с натрупаните проблеми“.…

Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие

До 16 септември включително земеделските производители могат да подават документи по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на…

Министър Гечев и социалните партньори обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие

Министърът на земеделието Явор Гечев, представители на синдикатите и национално представените работодателски организации обсъдиха…

Министър Иванов: През 2022 година сектор „Земеделие“ ще бъде подкрепен с близо 902 млн. лв.

„През 2022 г. сектор Земеделие ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания  в размер на близо  902 млн. лв. Ръководство на Министерство…

Министър Иванов в Брюксел: Трябва да се гарантира достатъчно подкрепа за сектора в този труден момент

Предлагаме да се повишат индивидуалните и национални тавани по de minimis и да се продължи извънредната подкрепа „Трябва да се гарантира…