„През 2022 г. сектор Земеделие ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания  в размер на близо  902 млн. лв. Ръководство на Министерство на земеделието оценяваме тежкото състояние, в което се намира сектора, не само заради последствията от Ковид кризата, така и заради войната в Украйна. Всичко, което е свършено от екипа на министерството до момента е било в интерес и в отговор на искания поставени от бранша.  Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция. В събитието участваха заместник-министрите Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и представителите на сектор „Животновъдство“.

В сектор „Животновъдство“ е предвидена подкрепа в размер на 4,6 млн. лв. за инвестиционни помощи, 28 млн. лв. за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по животните и 7,5 млн. лв. са насочени към поддържане на високо ниво на развъдната дейност в животновъдството.

Предвидени са и помощи, насочени към повишаване на качеството на храните и суровините от животински произход чрез отделяне на особено внимание на хуманно отношение към животните, като 44 млн. лв. са предвидени за свиневъдството и 35 млн. лв. за птицевъдството.

26 млн. лв. се отпускат по линия на de minimis за едри и дребни преживни животни, риби, кланици и 700 хил. лв. за участия в изложения.

Тази година 79 млн. лв. извънредна помощ се осигурява за ликвидност на земеделски стопани животновъди в условията на пандемията от COVID-19, съгласно извънредното временно законодателство.

Общата стойност на помощите за сектор „Животновъдство“ предоставяни от ДФЗ е 224,8 млн. лв.

Агроминистърът посочи още, че през 2022г. земеделските стопани, отглеждащи животни, получиха остатъка от плащанията за Кампания 2021 за обвързаното с производството подпомагане и преходната национална помощ в размер над 22 млн. лв.

В сектор „Растениевъдство“ инвестиционната помощ е 10 млн. лв. инвестиционна помощ, които могат да се влагат в материални активи за производство на растениевъдна земеделска продукция. Предвидени са 16,56 млн. лв. за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по растенията.

Подпомагане от 1,3 млн. лв. ще бъде насочено към гарантиране използването на качествен посевен материал в растениевъдството и оптимизиране процеса по производство на качествени селскостопански продукти. Помощите по de minimis са 9,3 млн. лв., а други 300 хил. лв. се отпускат за участия в изложения.

Предвидена е и извънредна подкрепа 64,5 млн. лв. за осигуряване на ликвидност на земеделски стопани животновъди в условията на пандемията от COVID-19, съгласно извънредното временно законодателство. Близо 102 млн. лв. е общо подпомагането за сектор „Растениевъдство“, предоставяни от ДФЗ.

„В петък получихме официална нотификация за Ковид помощта“, съобщи още министърът. Той уточни, че бюджетът й е 143,5 млн. лв., който днес е дискутиран с представители на секторите растениевъдство и животновъдство. „Утре има заседание на УС на ДФЗ и след това  ще започне кандидатстването. Нашата цел е да стартира бързото изплащане на тези средства, защото земеделците се нуждаят от тази помощ“, подчерта д-р Иванов.

Аграрният министър информира, че Министерство за земеделието е подкрепило предложението на ЕК за извънредна подкрепа за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор в условията на криза в размер на 500 млн. евро за всички държави-членки. „От тях България ще получи 10,6 млн. евро с възможност за допълнителни 200% над тази сума осигурени от националния бюджет“, уточни той.

„В изрична декларация България, заедно с още 12 държави членки поиска от ЕК спешно да предложи изключителна временна мярка за подкрепа със средства от  ЕЗФРСР в отговор на настоящата криза“, заяви д-р Иванов. По думите му мярката би могла да следва логиката и механизма на извънредната мярка за развитие на селските райони COVID-19, приета през юни 2020 г.

Източник: mzh.government.bg