„Отдавна е време за коренна промяна в поземлените отношения и държавата да създаде траен модел, който да се справи с натрупаните проблеми“. Това каза министърът на земеделието Явор Гечев на среща с ръководството на Българската асоциация на собствениците на земеделските земи (БАСЗЗ) и Български фермерски съюз. В срещата участваше и заместник-министър Валентин Чамбов.

От БАСЗЗ поставиха редица въпроси като обединението на сектора в единна камара, обезщетенията при отчуждаване на земеделските земи,  напояването и комасацията. Министър Гечев се ангажира дългосрочно да работи по тези теми, като изтъкна, че законодателството в областта на поземлените отношения трябва да се подобрява.

Земеделските производители поискаха единни указания към службите по земеделие при казуси с изготвянето на споразуменията по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Министър Явор Гечев посочи, че при конкретен сигнал от стопаните всички служби по земеделие в страната ще получават единни указания.

Аграрният министър коментира, че браншовите организации в земеделския сектор са изградили капацитет да поемат част от задълженията на държавните органи, което ще намали административната тежест и ще повиши доверието към тях.

Браншовите организации поискаха промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество, при застраховането, както и законодателни мерки, които да прекратят дублирането на договори за наем на земеделски земи. „Министерството на земеделието очаква конкретни предложения за законодателни промени от неправителствения сектор“, заяви заместник-министър Валентин Чамбов.

Участниците в срещата посочиха, че при програмно управление и приемственост развитието на българското земеделие ще се ускори и ще бъде устойчиво.