За нас

Системата за агропазарна информация (САПИ ЕООД) е държавна фирма, създадена през 1994 година по проект на Програма ФАР – „Земеделие” към Министерство на земеделието на Република България. Основната дейност на САПИ е събирането, обработката и предоставянето на пазарна ценова информация по цялата продоволствена верига.

САПИ изпълнява обществена функция в изпълнение на Държавна поръчка под егидата на МЗХ (Министерство на земеделието и храните). Наблюдението, като най-съществената част от тази дейност, е в събирането и предоставянето на обективна информация и изключването на влиянието на частни групи и интереси при формирането на цените. САПИ се ползва с името на независима обществено-държавна институция в страната, предоставяща вярна информация.

С цел подпомагане органите за държавно управление при провеждане на тяхната дейност по осъществяване на аграрната политика при пазарни условия, САПИ изготвя и предоставя ценови справки при провеждане на процедури и търгове по Закона за обществените поръчки. САПИ подпомагаи дейността на Държавен финансов контрол, Съдебната система и други държавни институции. Дружеството работи в подкрепа на земеделските производители, предоставяйки им информация с цел по-добра реализация на продукцията.

Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони и за минали периоди, които са официални, тъй като на този етап в страната няма друга функционираща подобна информационна система.

В момента в САПИ на пълно работно време са заети 34 човека. Освен това на договори са наети 16 анкетьора, които не са на пълно работно време. Всички заети в САПИ експерти са с висше образование в областите: агрономство, ветеринарна медицина, зоотехника, аграр-икономика, хранително-вкусова промишленост, хидромелиорации. В структурно отношение САПИ има централен офис в София, който се помещава в София, на ул. „Медникарска” 1А и регионални офиси в осем града на България, които бяха областни центрове до 1997г. - Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Ловеч, Пловдив, Хасково, Монтана. Създадена е и функционира тристепенна структура на събиране и контрол на ценовата информация. От анкетьорите и от регионалните офиси на САПИ се събира информация за всяка област в съответствие с приета номенклатура и срокове. На регионално равнище информацията се обработва и изпраща по електронна поща в централният офис на САПИ, където информацията се обработва в таблици за цялата страна. Наблюдават се седмично цените на 900 продукта по цялата продоволствена верига. Събира се информация за: изкупни цени, цени на едро и цени на дребно. За да може да се събира информация всеки офис поддържа списъци на земеделските производители с адрес и телефон, действащите преработвателни предприятия, складове на едро, борси, тържища и магазини на дребно. Най-пълно е покритието при събирането на информацията за цени на преработени земеделски продукти и цени на едро. Изкупните цени се събират от земеделски производители, които са регистрирани и произвеждат стокова продукция. Цените на дребно се събират от магазини с различен оборот и като брой са не по-малко от 10 във всеки град.

Информационната дейност на САПИ включва изготвянето на ежеседмични таблици с:

 

- Цени на дребно от магазинна мрежа -1;

- Цени на дребно от магазинна мрежа – 2;

- Цени на телешко месо;

- Цени на свинско месо;

- Цени на животни и птици за месодобив, млека;

- Цени на дребно на плодове;

- Цени на дребно на зеленчуци;

- Цени на едро на плодове и зеленчуци за преработка;

- Цени на едро на основните плодово-зеленчукови борси и тържища;

- Цени на едро на зърнени култури;

- Цени на едро и дребно на мляко и млечни продукти;

- Цени на едро – месо, мляко и млечни продукти;

- Цени на едро и дребно на риба;

- Цени на едро и дребно на брашно и хляб;

- Цени на слънчоглед и олио;

- Цени на фуражни смески;

- Цени на живи животни;

- Птици и яйца;

- Цени на пшеница на Европейските борси;

- Цени на фуражни компоненти във Великобританияи цени на зърно на световните пазари;

- Международни фючърсни пазари.

Ежедневно се предоставя информация на МЗХ за цените на едро на зеленчуци от представително тържище „Слатина-Булгарплод”. Събират се и се предоставят цени в повечето сектори на земеделието според изискванията /номенклатура, мерни единици, качество и т.н./. Цените са докладвани със съответната периодичност на Министерство на земеделието и храните. Изпълняват се специфични задачи, възлагани при нужда от МЗX. САПИ изготвя и стокови анализи, извършва проучване на състоянието на пазара на земеделска земя по години, издава зърнен бюлетин на български и английски език.

Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги. Политика за поверителност | Декларация за достъпност