Обява за събиране на оферти за предоставяне на пакет за профилактични медицински прегледи на служителите на "Система за агропазарна информация" ЕООД